Khoa Dược
Giới thiệu tổng quan Khoa Dược
Khoa Dược Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 616/QĐ - SYT ngày 15/8/2008 của Sở Y tế Tiền Giang

 

 

 

Dược sĩ Chuyên khoa I Huỳnh Tấn Tài

Trưởng Khoa Dược từ 2008 đến nay

Tập thể Khoa Dược

Nhân lực:

- 01 Dược sĩ chuyên khoa I Dược lâm sàng.

- 02 Dược sĩ đại học.

- 08 Dược sĩ Trung học.

Chức năng – nhiệm vụ:

- Thực hiện mua thuốc theo kết quả đấu thầu của Sở Y Tế.

- Lập kế hoạch cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho điều trị nội và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, cung ứng và quản lý thuốc chương trình, thuốc hướng thần cho các Tổ Tâm thần ở huyện, xã.

- Thực hiện qui chế chuyên môn dược, công tác Dược lâm sàng, Thông tin thuốc, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

- Tổ chức bình đơn thuốc, tham gia bình bệnh án. 

- Quản lý hoạt động nhà thuốc bệnh viện.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.

Bài viết liên quan