Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 49
  Tổng lượt truy cập: 121843

Quá trình xây dựng và phát triển Quá trình xây dựng và phát triển

Vào ngày 18/4/1995, theo quyết  định số 884/QĐUB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trạm Tâm thần đã được thành lập, biên chế vào thời điểm này có 08 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

 

 Ngay sau những ngày thành lập Trạm Tâm thần Tiền Giang, đầu tháng 7 năm 1996, dưới sự lãnh đạo của Đảng Uỷ Sở Y tế và Công đoàn Ngành y tế Tiền Giang, tổ công đoàn Trạm Tâm thần Tiền Giang cũng đã được thành lập.

Tổ công đoàn Trạm Tâm thần ngày mới thành lập có 03 công đoàn viên, trong đó Y sĩ Võ Trọng Nghĩa được chỉ định làm tổ trưởng cùng hai công đoàn viên Trần Thị Thật và Nguyễn Thị Thanh Hồng, tổ công đoàn Trạm Tâm thần bước đầu xây dựng và "hoạt động độc lập như một công đoàn cơ sở" trong hệ thống Công đoàn Ngành y tế Tiền Giang.

Đến ngày 31 tháng 10 năm 1997, theo quyết định số 3004/QĐUB của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung Tâm sức khoẻ tâm thần trên cơ sở hợp nhất Trạm Tâm thần thuộc Sở Y tế và Khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Biên chế của Trung Tâm sức khoẻ tâm thần giai đoạn này là 30 cán bộ, công nhân viên chức, lao động theo định mức 60 giường bệnh.

Sau khi thành lập Trung Tâm sức khoẻ tâm thần, vào ngày 12/01/1998 đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm sức khoẻ Tâm thần lần thứ I, Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Uỷ ban kiểm tra. Theo Quyết định số 17/CĐN ngày 14/01/1998 của Công đoàn Ngành y tế. Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Ngô Thanh Hoà giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Võ trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ tịch, cùng các đồng chí Uỷ viên: Trần Văn Nhầu, Huỳnh Thị Thắm và Trần Thị Ràng. Đồng chí Trần Văn Nhầu giữ chức vụ Trưởng ban Uỷ ban kiểm tra. Sự trưởng thành từ một tổ công đoàn, phát triển thành một tổ chức công đoàn cơ sở cho thấy đây là bước nhảy vọt, là một nhân tổ thúc đẩy giáo dục ý thức lao động, động viên thi đua thực hiện mọi yêu cầu, kế hoạch công tác ngành y tế Tiền Giang nói chung và phục vụ sức khoẻ tâm thần cho nhân dân tỉnh nhà cũng như nhân dân các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long của cán bộ, công nhân viên chức lao động Trung tâm sức khoẻ tâm thần Tiền Giang.

Sang năm 1999. Ngày 21/8/1999 Công đoàn cơ sở Trung Tâm sức khoẻ tâm thần đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II (1999 – 2001), Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới. Theo Quyết định số 70/CĐN ngày 09/9/1999 của Công đoàn Ngành y tế. Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thị Thắm giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Võ trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ tịch, cùng các đồng chí Uỷ viên: Trần Thị Ràng, Huỳnh Ngọc Cơ và Bùi Trọng Nhân. Đồng chí Huỳnh Ngọc Cơ giử chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung Tâm sức khỏe tâm thần bắt tay thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ. Tiếp tục củng cố, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức để phục vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nhân dân, đồng thời tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong ngành y tế để động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân lực lúc bấy giờ đã là 34 cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Báo cáo hoạt động chăm sóc sức khoẻ tâm thần năm 1999 đều đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến và phòng bệnh đã xây dựng được mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng rộng khắp 09 huyện thị thành tỉnh Tiền Giang. Được sự quan tâm lãnh đạo của Uỷ Ban nhân dân tỉnh, Đảng Uỷ Sở Y tế, Ban Giám đốc Sở Y tế, Chi bộ Trung Tâm sức khoẻ tâm thần, Ban Giám đốc Trung Tâm sức khoẻ tâm thần, tư tưởng của các cán bộ, công nhân, viên chức lao động phục vụ sức khoẻ tâm thần cho nhân dân dần có sự ổn định, an tâm công tác, đây là động lực thúc đẩy ngành tâm thần Tiền Giang định hình và từng bước phát triển.

Trong nhiệm kỳ II, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung Tâm sức khoẻ tâm thần thể hiện rõ các nhiệm vụ, quyền hạn công đoàn cơ sở theo đúng điều lệ công đoàn như: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm cụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp. Phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức đại hội công nhân - viên chức, tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và công nhân, viên chức, người lao động. Tham gia với Ban Giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của công nhân, viên chức, người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân, viên chức, người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội. Thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng của Công đoàn cơ sở bệnh viện Tâm thần. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2001, Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ III (2001 – 2003) được tổ chức thành công, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 05 thành viên, trong đó đồng chí Lê Duy Biên, Phó Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Thị Thắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch, cùng các đồng chí Uỷ viên: Võ trọng Nghĩa, Nguyễn Kim Oanh và Huỳnh Thị Đông.

Ngày 13/05/2002, theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trung Tâm sức khoẻ tâm thần chuyển đổi thành Bệnh viện Tâm Thần. Cơ sở cũng có 100 gường bệnh, biên chế năm 2002 có 48 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

Trước những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cơ hội và thách thức mới. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã phát huy được vai trò, vị trí của công đoàn cơ sở. Nhiều kế hoạch được xây dựng cụ thể, sâu sát quần chúng, phong trào hoạt động của Công đoàn cơ sở cũng ngày càng phát huy được sức mạnh tập thể, tạo được niềm tin, đoàn kết trong cán bộ, công nhân viên chức lao động. Giai đoạn này, Bệnh viện Tâm thần do ở vị trí rất xa trung tâm thành phố Mỹ Tho nên việc đi lại, công tác của cán bộ, công nhân viên chức rất khó khăn, đặc biệt là khó khăn về đời sống và cơ sở vật chất, việc làm của cán bộ, công nhân viên chức trong giai đoạn bệnh viện đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Bệnh viện còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị, các khoa phòng chưa hoàn thiện. Mặc dù nhiều khó khăn khách quan, nhưng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở vẫn phát huy tốt được nhiệm vụ chính trị của một đoàn thể chính trị tại một bệnh viện chuyên khoa tâm thần đầu tiên của tỉnh cũng như trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đến nay dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn ngành và cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Chi Bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thể hiện tốt nhiệm vụ chính trị của một "tổ chức chính trị xã hội" trong thời kỳ đổi mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV ngày 30/01/2004 đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2003 – 2005) gồm 07 đồng chí, đồng chí Lê Duy Biên tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Thị Thắm tái đắc cử Phó Chủ tịch, các đồng chí Huỳnh Thị Đông, Mai Văn Hoa, Võ Trọng Nghĩa, Huỳnh Ngọc Cơ và Nguyễn Thị Hồng Thu là Uỷ viên. Tổng số công đoàn viên đến tháng 12/2004 là 77 người nữ chiếm đa số với 46 công đoàn viên nữ từ 06 tổ công đoàn.

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V ngày 24/3/2006 đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2006 – 2008 gồm 07 đồng chí, đồng chí Lê Duy Biên tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Kính được bầu làm Phó Chủ tịch, các đồng chí Bùi Trọng Nhân, Huỳnh Ngọc Cơ, Võ Trọng Nghĩa, Huỳnh Thị Đông, Huỳnh Thị Thắm là Ủy viên Công đoàn cơ sở. Đồng chí Huỳnh Thị Đông giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trần Thị Ràng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần năm 2006 có 86 công đoàn viên từ 07 tổ công đoàn.

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI ngày 23/10/2008, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010 gồm 09 đồng chí, đồng chí Lê Duy Biên tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Kính tái đắc cử Phó Chủ tịch, Võ Trọng Nghĩa là Uỷ viên thường vụ, các đồng chí Bùi Trọng Nhân, Huỳnh Ngọc Cơ, Phan Thị Ngọc Hà, Huỳnh Thị Thắm, Trần Thị Ràng. Đồng chí Huỳnh Thị Đông giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở. Giai đoạn này Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần lên đến 124 công đoàn viên, trong đó có 06 công đoàn viên của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần sinh hoạt ghép với bệnh viện, do có đặc điểm Trung tâm mới thành lập theo quyết định số 2237/QĐ – UBND ngày 15/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, chỉ tiêu biên chế là 10 nhưng chỉ mới nhận được 06 biên chế, Trung tâm có trụ sở đặt tại Bệnh viện Tâm thần, Giám đốc bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm.

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII ngày 12/4/2010 đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2012 gồm 09 đồng chí, đồng chí Lê Duy Biên tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Kính tái đắc cử Phó Chủ tịch, Bùi Trọng Nhân là Uỷ viên thường vụ, các đồng chí Huỳnh Ngọc Cơ, Võ Hoàng Thanh, Phan Thị Ngọc Hà, Bùi Thị Hồng Phượng, Vũ Thị Huệ. Đồng chí Huỳnh Văn Trước giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở.

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII ngày 06/6/2012 đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 09 đồng chí, đồng chí Lê Duy Biên tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Kính tái đắc cử Phó Chủ tịch, Bùi Trọng Nhân tái đắc cử Uỷ viên thường vụ, các đồng chí Hồ Công Danh, Võ Hoàng Thanh, Phan Thị Ngọc Hà, Bùi Thị Hồng Phượng, Vũ Thị Huệ là uỷ viên. Đồng chí Huỳnh Văn Trước tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở. Tính đến 2012 tổng số công nhân viên chức lao động bệnh viện có 178 với 130 nữ.

Được sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ngành y tế tỉnh Tiền Giang, sự chỉ đạo của Đảng Ủy Sở Y tế và Chi Bộ Bệnh viện Tâm thần, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của ngành y tế, kể từ khi được thành lập tháng 7 năm 1996, chỉ là một tổ công đoàn với ba công đoàn viên "hoạt động độc lập như một công đoàn cơ sở" đến nay Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để phát huy, nâng cao tính đại diện và hiệu quả hoạt động của mình, tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động; giám sát hoạt động của chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường phát triển đoàn viên, xây dựng, củng cố tổ công đoàn tại bệnh viện; phát hiện và bồi dưỡng các đoàn viên công đoàn ưu tú trong bệnh viện để giới thiệu cho Đảng; tổ chức phát động các phong trào thi đua như "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Nâng cao y đức", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",...

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn kịp thời biểu dương, động viên cán bộ công nhân viên chức và lao động tại bẹnh viện không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu rèn luyện y đức, thấm nhuần lời dạy của Bác: "lương y phải như từ mẫu", nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; triển khai hoạt động xã hội từ thiện như đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì trẻ thơ, quỹ vì người nghèo, hổ trợ tết cho người nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ đoàn viên công đoàn tại bệnh viện cũng như trong ngành y tế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa và xây mới nhà từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn,...

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần đã phát huy được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị xã hội trong ngành y tế tỉnh nhà; tính đến năm 2013 với 188 đoàn viên công đoàn trong đó 124 đoàn viên là nữ, của 12 tổ công đoàn. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần thật sự lớn mạnh về mọi mặt, kịp thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần cho nhân dân Tiền Giang.

Ghi nhận kết quả và thành tích đã đạt được, từ năm 2002 đến 2014. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần liên tiếp trong nhiều năm đạt thành tích: "Công đoàn cơ sở vững mạnh" và "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" từ năm 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016.

Trong quá trình xây dựng và phát triển Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở qua các nhiệm kỳ đã được vinh danh và trao nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" như: Đồng chí Lê Duy Biên năm 2010, đồng chí Võ Trọng Nghĩa năm 2008, đồng chí Huỳnh Thị Thắm năm 2008, đồng chí Nguyễn Kim Oanh năm 2008, đồng chí Huỳnh Thị Đông năm 2010, đồng chí Bùi Trọng Nhân năm 2014.

Năm 2015, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần có 198 đoàn viên công đoàn, tại Đại hội sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) tổ chức ngày 16/01/2015. Đại hội đã bầu bổ sung đồng chí Trần Quốc Kính, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần được bầu vào vị trí Chủ tịch thay đồng chí Chủ tịch Lê Duy Biên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thôi giữ chức Chủ tịch theo Luật công đoàn 2012. Đồng chí Bùi Trọng Nhân, Trưởng Phòng điều dưỡng được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch, Đồng chí Võ Hoàng Thanh được bầu vào vị trí Uỷ viên thường vụ. Đồng chí Huỳnh Văn Trước Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở. Các đồng chí Hồ Công Danh, Nguyễn Văn Thanh Dũng, Phan Thị Ngọc Hà, Ngần Thị Hoà, Vũ Thị Huệ là uỷ viên Ban Chấp hành.

Với mục tiêu trong nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017): "Tất cả vì sức khỏe tâm thần và vì người bệnh tâm thần. Đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động công đoàn vì đoàn viên công đoàn và người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngành y tế vững mạnh, thực hiện thắng lợi chiếc lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tầm nhìn đến 2020", Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám điều trị và phòng bệnh tâm thần cho cộng đổng.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần không ngừng tuyên truyền phát động việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo mỗi chuyên đề từng năm, tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chuyên đề thiết thực, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế của bệnh viện; tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức lối sống cho cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức lao động trong bệnh viện bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp; vận động đoàn viên và người lao động không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Duy Minh

HOTLINE HOTLINE

02733.834.437

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos