Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 121839

Ban giám đốc Ban giám đốc

 BAN GIÁM ĐỐC QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

Bác sĩ NGUYỄN VĂN HÙNG

Sinh năm: 1950
Quê quán: Long Hựu, Cần Đước, Long An
  Trưởng khoa Tâm thần (1977 – 1994)
Trưởng Trạm Tâm thần (1995-1997)

 

 

  

 

Bác sĩ CKII TRẦN THỊ THẬT
Sinh năm: 1960
Quê quán: Hiệp Ninh, Phú Khương, Tây Ninh 
Phó Trưởng Trạm Tâm thần (1995-1997)
Trưởng trạm Tâm thần, Giám đốc Trung tâm sức khỏe Tâm thần (1997-2002)
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần (2002-2012)

 

  

Bác sĩ CKII LÊ DUY BIÊN

Thầy thuốc Ưu tú
Sinh năm: 1962
Quê quán: Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang 

Phó Giám đốc Trung tâm sức khỏe Tâm thần (1997-2002)
Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần (2002-2012)
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần 2012 - 09/2023.  

  

 

Bác sĩ CKII NGÔ THANH HÒA

Thầy thuốc Ưu tú

Sinh năm: 1963
Quê quán: Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang 

Phó Giám đốc Trung tâm sức khỏe Tâm thần (1997-2002)
Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần 2002 - nay
 

 

 

 

Bác sĩ CKII TRẦN QUỐC KÍNH

Thầy thuốc Ưu tú

Sinh năm: 1972
Quê quán: Hữu Đạo, Châu Thành, Tiền Giang 
Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần 2014 - 9/2023.

Giám đốc 11/2023 - đến nay

HOTLINE HOTLINE

02733.834.437

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos