Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 59
  Tổng lượt truy cập: 127004

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 1. Lãnh đạo Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn:

Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Thanh Hoà 

Kiêm Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn từ 2005 - 8/2013

 

Điều dưỡng chuyên khoa I Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2010 - 2013

Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn từ 8/2013

 

Cử nhân điều dưỡng Đỗ Văn Nguyễn

Điều dưỡng Trưởng khoa nhiệm kỳ 2015 - 2020

2. Chức năng và Nhiệm vụ của Khoa Kiểm soát  Nhiễm khuẩn:

- Thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, vệ sinh cây cảnh, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn dụng cụ, bông băng, gạc, thuốc sử dụng cung cấp cho các khoa phòng.

- Nơi tập trung chất thải rắn, chất thải lỏng trong bệnh viện đảm bảo thu gom, kiểm soát và xử lí đúng quy định.

 - Xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện làm việc cụ thể từng khoa phòng theo quy trình công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đảm bảo thực hiện tốt trật tự vệ sinh khoa và buồng bệnh, trật tự vệ sinh ngoại cảnh.

3. Vài hình ảnh hoạt động khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Họp Giao ban Khoa

Công tác tại khoa

HOTLINE HOTLINE

02733.834.437

Thông báo Thông báo

Tìm kiếm Tìm kiếm

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1

Video Video

Tất cả videos