Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 3/2 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
07/02/2023

Sáng ngày 01/02/2023, Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho đồng chí Ngô Thanh Hòa, Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần và tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp.

Thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Thanh Hòa, Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần.

Đồng chí Ngô Thanh Hòa Bí, thư Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng đã bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và nguyện hứa sẽ tiếp tục  nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp, trao tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thanh Hòa. ảnh Thanh Hoàng.

Về công tác xây dựng Đảng năm 2022, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện tâm thần đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, các chi ủy, chi bộ trực thuộc xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị theo đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

ảnh: Thanh Hoàng

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đảng bộ và các chi bộ cũng  đã tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới, năm 2022, đã xét, đề nghị kết nạp 02 đảng viên mới, xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 3 đồng chí; đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp xét, đề nghị tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chỉ đạo thực hiện nghiêm. Qua đánh giá, Đảng bộ có 01 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp, phát biểu chỉ đạo hội nghị. ảnh: Thanh Hoàng.

Năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy và các chương trình, kế hoạch đề ra; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Phấn đấu năm 2023, có trên 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tại Hội nghị đã trao giấy khen của Đảng ủy Bệnh viện cho 01 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Ảnh: Thanh Hoàng, Bài: Duy Minh.