Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 23433

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
08/CT-BYT 29-07-2019 Chỉ thị về giảm thiểu chất nhựa trong ngành y tế 1-lượt Xem
01/2019/NQ-HĐND 19-04-2019 Nghị quyết quy định mức chi hổ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
38/2018/TT-BYT 30-11-2018 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua trong ngành y tế 1-lượt Xem
16/2018/TT-BYT 20-07-2018 Thông tư Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
52/2017/TT-BYT 01-03-2018 Thông tư này quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
51/2017/TT-BYT 29-12-2017 Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng 1-lượt
54/2017/NĐ-CP 08-05-2017 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 1-lượt Xem
4068/QĐ-BYT 29-07-2016 Hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và 26 quy trình chuyên môn của một số bệnh thường gặp để áp dụng thí Điểm 11-lượt Xem
56/2015/NĐ-CP 09-06-2015 Nghị Định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 1-lượt
10/2012/QH13 18-06-2012 Bộ Luật lao động 1-lượt Xem
40/2009/QH12 23-11-2009 Luật Khám chữa bệnh 1-lượt
25/2008/QH12 14-11-2008 Luật Bảo Hiểm Y tế 1-lượt Xem