Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 300
Tổng lượt truy cập: 206467
Tài chính kế toán
Về việc thay đổi giá thu dịch vụ theo yêu cầu
Căn cứ Công văn số 4058/UBND-VX ngày 21/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang, công văn số 1903/SYT-KHNV ngày 26/08/2009 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Công văn số 1262/STC-NS ngày 10/08/2009 về việc thống nhất phương án hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.

Xem nội dung tại đây

Bài viết liên quan