Hoạt động - Sự kiện
Căn cứ nhu cầu thực tế bệnh viện cần có một Logo riêng biệt, đây là tín hiệu thị giác, là cách tạo hình tên bệnh viện với những thuộc tính đặc trưng nhất, một hình ảnh tinh lọc đơn giản nhất để dễ nhận biết về Bệnh viện tâm thần, khẳng định bản quyền của bệnh viện.
Ngày 27/6/2015, tại xã Hoà Tịnh – huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang, đoàn cán bộ, viên chức Bệnh viện Tâm thần phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân xã Hoà Tịnh tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nhân dân trong xã.
Ngày 24/6, Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 06 viên chức của bệnh viện.