Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 278
Tổng lượt truy cập: 206445
Công đoàn
Công đoàn Ngành Y tế Tiền Giang tổ chức Giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ XVIII. Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế lao động 1/5/1886 – 1/5/2015), kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1896 – 19/5/2015), và Tháng công nhân năm 2015.
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 129 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 129 năm ngày Quốc tế lao động 1/5/1886 – 1/5/2015) và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1896 – 19/5/2015), Tháng công nhân năm 2015.
Ngày 21/4/2015, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang. Công đoàn Ngành Y tế đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.
Thực hiện kế hoạch hành động tháng Thanh niên năm 2015 theo kế hoạch số 16-KH/ĐTN ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 – 2018, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015). Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần phối hợp Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần cùng xây dựng kế hoạch tổ chức giải cầu lông lần thứ IV.