Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2018.