Ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi Bệnh viện Tâm thần tổ chức tổng kết năm 2017, đề ra phương hướng nghiệm vụ 2018.