Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Những đề tài, sáng kiến năm 2014.
20/01/2015

Theo quyết định số 1505/QĐ-HĐ ngày 12/12/2014 của Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Y tế Tiền Giang .​

STT

Tên đề tài - Tên tác giả

1

Đánh giá hiệu quả của giáo dục trong điều trị rối loạn trầm cảm trên bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2014 – BS CKII Lê Duy Biên.

2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc lưỡng cực – BS CKII Ngô Thanh Hòa.

3

Khảo sát tỉ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan đến trầm cảm trên bệnh nhân lạm dụng rượu – BS CKII Trần Quốc Kính.

4

Thực trạng quản lý chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần phân liệt ở cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang năm 2014 – BS CKII Dương Hữu Lễ.

5

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần năm 2014 – Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Trung Tần.

6

Công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang: Thực trạng và giải pháp thực hiện – BS CKI Huỳnh Thị Đông.

7

Kỹ năng giao tiếp với người bệnh của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần – Thạc sĩ Tâm lý Trương Minh Vĩnh.

8

Thực trạng và giải pháp vấn đề bỏ thuốc điều trị của bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn Tiền Giang – Điều dưỡng chuyên khoa I Bùi Trọng Nhân.

9

Thực trạng kiểm sóat nhiễm khuẩn của điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần – Điều dưỡng Chuyên khoa I Nguyễn Thị Loan.