Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

"Những Tấm lòng vàng" đăng ký hổ trợ suất ăn tại Khoa Dinh Dưỡng - Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Tâm thần năm 2017
02/09/2017

​Những cá nhân và tập thể đăng ký phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân tâm thần mỗi ngày trong tháng

 

1. Đăng ký cho bệnh nhân bữa ăn cố định: 
Ngày, tháng
Tên đơn vị làm từ thiện
Địa chỉ
Hỗ trợ
26/12/2016
(28/11/16 ÂL)
Tịnh Xá Ngọc Tường
Chùa Phước Lâm
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
27/12/2016
(29/11/16 ÂL)
Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Bình Phú
Chị Hai Nhàn + Chị Trang
Bịnh Phú – Cai Lậy  – Tiền Giang
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
28/12/2016
(30/11/16 ÂL)
Nhóm Ước Mơ
Phật Tử chùa Nam An
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
 
Vĩnh Kim – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
29/12/2016
(01/12/16 ÂL)
Cô Giàu
Dì 10 Loan
Nhóm Carista Giáo xứ chánh tòa
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Cái Bè – Tiền Giang
Giáo xứ chánh tòa Caritas – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
30/12/2016
(02/12/16 ÂL)
Nhóm Tố Loan
Cô Hiếu
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Điềm Hy – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
31/12/2016
(03/12/16 ÂL)
Nhóm cô Nga
Quán cơm xã hội Cường Béo
Nhị Quý – Cai Lậy – Tiền Giang
P. Bến Nghé – Quận 1 – Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơm trưa
Cơm chiều
01/01/2017
(04/12/16 ÂL)
Chùa Thiên Phước
 Quán ăn Minh Tâm 3
TX. Cai Lậy – Tiền Giang
 Tam Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
02/01/2017
(05/12/16 ÂL)
Cô Phương chùa Pháp Bảo
Nhóm Cô Hiếu + chú Đức
Thành Phố Mỹ Tho  – Tiền Giang Bình Trưng – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
03/01/2017
(06/12/16 ÂL)
Chùa Long Châu
Chị Phượng
Tân Phong – Cai Lậy – Tiền Giang
Kim Sơn – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng+C.trưa
Cơm chiều
04/01/2017
(07/12/16 ÂL)
Chùa Linh Sơn
Nhóm từ thiện An Hữu
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
An Hữu – Cái Bè – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
05/01/2017
(08/12/16 ÂL)
Cô Sáu Huy
Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Bình Phú
Sư cô Viên Châu
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Bình Phú – Cai Lậy – Tiền Giang
Tân Hương – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
06/01/2017
(09/12/16 ÂL)
Nhóm chị Bé Sáu
 
Đoàn từ thiện Hàm Yên
Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang
 
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa+
Cơm chiều
Phát quà 17 giờ
07/01/2017
(10/12/16 ÂL)
Nhóm từ thiện Bác Năm Diệp
Chùa Nam An
Nhóm chị Hằng
Bàn Long – Châu Thành – Tiền Giang Vĩnh Kim – Châu Thành – Tiền Giang
Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
08/01/2017
(11/12/16 ÂL)
Chùa Kim Cang
Nhóm anh Quang
Nhóm anh Hai Chúc
Thị Xã Cai Lậy – Tiền Giang
Kim Sơn – Châu Thành– Tiền Giang
Tam Bình – Cai Lậy – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
09/01/2017
(12/12/16 ÂL)
Nhóm anh 7 Lấn 
Nhóm từ thiện Long Định
Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang Long Định – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
10/01/2017
(13/12/16 ÂL)
Nhóm từ thiện Hữu Đạo
Dì Mười Thu
Chị Phượng
Hữu Đạo – Châu Thành – Tiền Giang
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
Tân Lý Tây – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
11/01/2017
(14/12/16 ÂL)
Cô Phạm Thị Ngọc Điệp
Chị Hai Nhàn + Chị Trang
Thạnh Phú – Châu Thành – Tiền Giang
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
12/01/2017
(15/12/16 ÂL)
Chùa Phước Hòa
Sư cô Viên Châu
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Tân Hương– Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
13/01/2017
(16/12/16 ÂL)
Ông bà Tư Nhẫn (chị Phượng)
Nhóm chị Hai Tân Hiệp
Bình Đức – Châu Thành – Tiền Giang
Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
14/01/2017
(17/12/16 ÂL)
Nguyễn Trung Tín
Cô Trinh+chú Dũng
Long Hưng – Châu Thành– Tiền Giang
Việt kiều Úc
Ăn sáng
Cơm trưa+
Cơm chiều
15/01/2017
(18/12/16 ÂL)
Cô Võ Thu Hà
Tịnh thất Thanh Lương
Chị Phượng
Phường 3 - Thành phố Mỹ Tho  – Tiền Giang
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Thạnh Phú – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
Phát quà 17 giờ
16/01/2017
(19/12/16 ÂL)
Ban Trị Sự Phật Gíao Hòa Hảo Bình Phú
Cô Ba Sơn
Bình Phú – Cai Lậy – Tiền Giang Hòa Khánh – Cái Bè – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
17/01/2017
(20/12/16 ÂL)
Cô Nga
Nhóm Dì Năm
 
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
Ngũ Hiệp – Cai Lậy  – Tiền Giang
 
Ăn sáng
Cơm trưa+
Cơm chiều
18/01/2017
(21/12/16 ÂL)
Cô Diễm
Nhóm Thiện Duyên
Thành phố Mỹ Tho  – Tiền Giang
Tân Lý Tây – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
19/01/2017
(22/12/16 ÂL)
Chùa Tân Phước
Nhóm Cô Chín Huyện
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Thành Phố Mỹ Tho  – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
20/01/2017
(23/12/16 ÂL)
Nhóm Dì Hai Thắng Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang
Cơm trưa+
Cơm chiều
21/01/2017
(24/12/16 ÂL)
Nhóm cô sáu Vàng
Chùa Phổ Tịnh
Cô Sáu + chú Sợ
Vĩnh Kim – Châu Thành – Tiền Giang
Cái Bè – Tiền Giang 
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
22/01/2016
(25/12/16 ÂL)
Cô Nga
Cô Thuận
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
Cái Bè – Tiền Giang 
Cơm trưa
Cơm chiều
23/01/2017
(26/12/16 ÂL)
Chùa Thiền Lâm
 
Nhóm Thiện Quang
 
Chị Ngân
Tân Hương – Châu Thành – Tiền Giang
 
Thành Phố Mỹ Tho  – Tiền Giang 212Khu Phố Trung Lương – Phường 10 -  Thành Phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
24/01/2017
(27/12/16 ÂL)
Thầy Nhuận Đức
Nhóm phật tử Tịnh Giai
Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
25/01/2017
(28/12/16 ÂL)
TX. Ngọc Tường
Chùa Phước Lâm
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Thân Cửu Nghĩa- Châu Thành- Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
- Nhóm Tình thương Nhị Bình hỗ trợ cháo sáng thứ Ba hàng tuần.
- Gia đình cô chú Mười Hai – TT Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang hỗ trợ 200 bình nước suối hiệu Duy Tân loại 20 lít/bình.
- Nhóm từ thiện Caritas – Giáo xứ chánh tòa TPMT – Tiền Giang hỗ trợ 50 bình nước suối hiệu Caritas loại 20 lít/ bình.
2. Cắt tóc cho bệnh nhân:
-Hiện có 03 đoàn từ thiện đăng ký cắt tóc cho bệnh nhân trong tháng gồm:
+ Nhóm cô Nga -  Nhị Quý cắt tóc cho bệnh nhân khu B+C.
+ Chùa Linh Sơn – Nhị Bình cắt tóc cho bệnh nhân khu A.
+ Chùa Tân Phước – Đông Hòa cắt tóc cho bệnh nhân khu D.
3. Lưu ý:
- Lịch từ thiện trên có thể thay đổi khi có đoàn từ thiện đăng ký phát quà bánh hoặc ủng hộ hiện vật, tiền mặt,…cho bệnh nhân.
- Khi có đoàn từ thiện đăng ký thêm hoặc đoàn từ thiện dời đổi ngày thì khoa Dinh dưỡng sẽ thông báo sau. 

 Nguồn: Báo cáo Khoa Dinh dưỡng.

         
 Tải và đăng bài: Duy Minh.