Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

LỊCH GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC QIA BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG NĂM 2015
10/06/2015

 

STT
Tên Huyện
Ngày giám sát
Số xã giám sát
Tổng số xã
1
TX. Gò Công
08/05/2015
7
13
13/05/2015
6
2
Cái Bè
14/05/2015
8
25
19/05/2015
9
22/05/2015
8
3
TX.Cai Lậy
26/05/2015
6
12
29/05/2015
6
4
Chợ Gạo
09/06/2015
6
17
12/06/2015
7
16/06/2015
6
5
Gò Công Đông
19/06/2015
7
13
23/06/2015
6
6
Gò Công Tây
26/06/2015
7
13
30/06/2015
6
7
Tân Phước
03/07/2015
6
12
07/07/2015
6
8
Tân Phú Đông
10/07/2015
6
6
9
TP. Mỹ Tho
14/07/2015
8
17
17/07/2015
9
10
 
Châu Thành
21/07/2015
7
 
23
24/07/2015
8
28/07/2015
8
11
Cai Lậy
30/07/2015
8
8
31/07/2015
8
Tin liên quan