Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Chung tay phòng ngừa tự tử!
10/10/2019

Theo Who cứ mỗi 40 giây có một người chết vì tự tự, chúng ta cần có những nỗ lực để nâng cao nhận thức về tự tử trên quy mô toàn cầu và mỗi người chúng ta phải cùng chung tay góp phần vào việc phòng ngừa tự tử.

Lược dịch: BS CKII Trần Quốc Kính.

Nguồn:https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention