Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Các đề tài, sáng kiến năm 2017
20/02/2019

 

Theo quyết định số 1856a/QĐ-HĐ ngày 16/11/2017 của Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Y tế Tiền Giang và theo Quyết định số: 1935 /QĐ-HĐ ngày 01 /12/2017 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Y tế.

STT

Nội dung chủ yếu

 
 

1

Khảo sát triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân viêm gan siêu vi C mạn tính trước điều trị đăc hiệu - BS.CKII. Lê Duy Biên.

 

2

Mô tả biểu hiện lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sảng rượu tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang - BS.CKII. Ngô Thanh Hòa.

 

3

Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại khoa điều trị nội trú - Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang - BS.CKII. Trần Quốc Kính..

 

4

Khảo sát tình hình sử dụng ma túy ở cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang – BS CKII Dương Hữu Lễ.

 

5

Khảo sát các rối loạn tâm thần trên bệnh nhân sử dụng chất Amphetamin được điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2017 – BS CKI Trần Thị Ràng..

 

6

Khảo sát kiến thức về an toàn thực phẩm của nhân viên y tế và người cung cấp thực phẩm cho bệnh nhân – BS Nguyễn Thị Hồng Thu.

 

7

Khảo sát kiến thức hành vi của thân nhân người bệnh đối với bệnh tâm thần đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần năm 2017 – ĐDCKI Bùi Trọng Nhân.

 

8

Nhận xét mức độ hài lòng của thân nhân người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2016 – CNĐD Phan Thị Ngọc Thu.

 

9

Khảo sát mức độ kiến thức và các yếu tố liên quan ở người nhà chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần do rượu đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tiền giang năm 2017 – YS Nguyễn Thị Hiền Trang.

 

10

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đang tham gia công tác phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang – Ths Tâm Lý Trương Minh Vĩnh.

 

11

Nhân một trường hợp điều trị cắt cơn nghiện Zolpidem trên bệnh nhân bị trầm cảm – BS Nguyễn Thị Yến Châu.

 

12

Ứng dụng tin học để ban hành quyết định lương bằng phương pháp trộn thư (Mail Merge) trong Word nhanh chóng, chính xác và hiệu quả - CNKT Nguyễn Văn Lĩnh.