Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
26/03/2021

Ngày 26/3/2021, Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 26/3/2021 tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trình bài báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Duy Biên, Phó Bí thư Đảng bộ đã báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ, cá chi bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới. Trong năm 2020, Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Những hình ảnh ngày tổng kết:

Bài và ảnh: Duy Minh.