Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

"Những Tấm lòng vàng" đăng ký hổ trợ suất ăn tại Khoa Dinh Dưỡng - Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Tâm thần năm 2016
31/03/2016

Những cá nhân và tập thể đăng ký phục vụ bữa ăn cho bệnh nhân tâm thần mỗi ngày trong tháng​

 

Ngày âm lịch
Tên đơn vị, cá nhân “Những tấm lòng vàng” phục vụ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Tâm thần
Địa chỉ
Hỗ trợ
 01
Nhóm từ thiện Cô Giàu
Nhóm từ thiện Dì Mười Loan
Nhóm từ thiện Caritas Giáo xứ chánh tòa Mỹ Tho
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Cái Bè – Tiền Giang
 Phường 7 – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
02
Nhóm từ thiện Cô Tố Loan
Nhóm từ thiện Cô Hiếu
Phường 6 – Mỹ Tho – Tiền Giang
Điềm Hy – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
03
Nhóm từ thiện Cô Nga
Quán cơm xã hội Cường Béo
Nhị Quý – Cai Lậy – Tiền Giang
Phường Bến Nghé – Quận 1 –  Thành phố Hồ Chí Minh
Ăn sáng
01 ngày cơm
04 Đoàn từ thiện Chùa Thiên Phước Thị xã Cai Lậy – Cai Lậy - Tiền Giang 01 ngày cơm
05
Cô Phương chùa Pháp Bảo
Nhóm từ thiện Cô Hiếu + Chú Đức
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Bình Trưng – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
06
Nhóm từ thiện Chùa Long Châu
Nhóm từ thiện Chị Phượng
Tân Phong – Cai Lậy – Tiền Giang
Kim Sơn – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng + Cơm trưa
Cơm chiều
07
Đoàn từ thiện Chùa Linh Sơn
Nhóm từ thiện An Hữu
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
An Hữu – Cái Bè – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
08
Đoàn từ thiện Cô Sáu Huy
Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo Bình Phú
Nhóm từ thiện Sư cô Viên Châu
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Bình Phú – Cai Lậy – Tiền Giang
Tân Lý Tây – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
09 Nhóm chị Bé Sáu Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang 01 ngày cơm
10
Nhóm Từ thiện Bác Năm Diệp
Đoàn từ thiện Chùa Nam An
Nhóm từ thiện Chị Hằng + Chị Hồng
Bàn Long – Châu Thành – Tiền Giang
Vĩnh Kim – Châu Thành – Tiền Giang
Thị xã Cai Lậy – Cai Lậy - Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
11
Đoàn từ thiện Chùa Kim Cang
Nhóm từ thiện Anh Tý
Nhóm từ thiện Anh Hai Chúc
Thị xã Cai Lậy – Cai Lậy - Tiền Giang
Thị xã Cai Lậy – Cai Lậy - Tiền Giang
Tam Bình – Cai Lậy – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
12
Nhóm từ thiện Anh Bảy Lấn
Nhóm từ thiện Long Định
Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang
Long Định – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
13
Nhóm từ thiện Hữu Đạo
Nhóm từ thiện Dì Mười Thu
Nhóm từ thiện Chị Phượng
Hữu Đạo – Châu Thành – Tiền Giang
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
Tân Lý Tây – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
14
Nhóm từ thiện Cô Điệp
Nhóm từ thiện Chị Hai Nhàn – Chị Trang
Phước Thạnh – Châu Thành – Tiền Giang
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
15
Đoàn từ thiện Chùa Phước Hòa
Nhóm từ thiện Sư cô Viên Châu
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Tân Lý Tây – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
16
Nhóm từ thiện Ông/Bà Tư Nhẫn
Nhóm từ thiện Chị Hai Tân Hiệp
Bình Đức – Châu Thành – Tiền Giang
Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
17
Anh Nguyễn Trung Tín
Đoàn từ thiện Chùa Viên Thông
Long Hưng – Châu Thành – Tiền Giang
Phường 9 – Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Ăn sáng
01 ngày cơm
18
Nhóm từ thiện Cô Võ Thu Hà
Đoàn từ thiện Tịnh thất Thanh Lương
Thành phố Mỹ Tho  – Tiền Giang
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
19
Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo Bình Phú
Nhóm từ thiện Cô Ba Sơn
Bình Phú – Cai Lậy – Tiền Giang
Hòa Khánh – Cái Bè – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
20 Nhóm từ thiện Dì Năm Ngũ Hiệp – Cai Lậy – Tiền Giang 01 ngày cơm
21
Đoàn từ thiện Chùa Phước Khánh
Đoàn từ thiện Tịnh thất Định Hương
Long Hưng – Châu Thành – Tiền Giang
Long Định – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng + Cơm trưa
Cơm chiều
22
Đoàn từ thiện Chùa Tân Phước
Nhóm từ thiện Cô Chín Huyện
Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
23 Nhóm từ thiện Dì Hai Thắng Ngũ Hiệp – Cai Lậy – TG 01 ngày cơm
24
Nhóm từ thiện Cô Sáu Vàng
Đoàn từ thiện Chùa Phổ Tịnh
Chú Sợ + Cô Sáu
Vĩnh Kim – Châu Thành – Tiền Giang
Cái Bè – Tiền Giang
Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
25
Cô Trinh + chú Dũng
(Cô Phạm Thị Nhung trực tiếp đến nấu cho bệnh nhân ăn)
Việt Kiều Úc
(Phường 4 – TP. Mỹ Tho – TG)
01 ngày cơm
26
Đoàn từ thiện Chùa Thiền Lâm
Nhóm từ thiện Thiện Quang
Nhóm từ thiện Chị Ngân
Tân Hương – Châu Thành – Tiền Giang
Trung Lương – Mỹ Tho – Tiền Giang
Trung Lương – Mỹ Tho – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
27
Đoàn từ thiện Chùa Thành Phước
Nhóm phật tử Tịnh Giai
Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
28
Nhóm từ thiện Cô Thuận
Nhóm từ thiện Tịnh xá Ngọc Tường
Đoàn từ thiện Chùa Phước Lâm
Cầu Bến Chùa – Châu Thành – Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành – Tiền Giang
Ăn sáng
Cơm trưa
Cơm chiều
29
Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo Bình Phú
Nhóm từ thiện Chị Hai Nhàn – Chị Trang
Bình Phú – Cai Lậy  – Tiền Giang
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang
Cơm trưa
Cơm chiều
30
 
Nhóm từ thiện Dì Mười Loan
 
Song Thuận – Châu Thành – Tiền Giang 01 ngày cơm

- Nhóm Tình thương Nhị Bình cho cháo sáng thứ Ba hàng tuần (cố định).

- Đoàn từ thiện Hàm Yên + Hồng Phúc phát bánh mì chả cho bệnh nhân lúc 16 giờ 30 vào ngày 9 âm lịch hàng tháng.
- Nhóm Chị Phượng – Cầu Rượu – Châu Thành – Tiền Giang phát quà bánh cho bệnh nhân lúc 17 giờ vào ngày 18 âm lịch hàng tháng.
- Nhóm từ thiện Cô Diễm – Mỹ Tho ủng hộ buổi cơm trưa vào ngày 21.1 – 21.7 – 21. 10 âm lịch
- Gia đình Cô/chú Mười Hai - Tân Hiệp mỗi tháng hỗ trợ  100 bình nước suối.
- Ngoài những đoàn đăng ký cố định trên còn có những tổ chức, cá nhân thường xuyên ủng hộ bữa ăn, hiện vật và tiền mặt cho bệnh nhân như:
+ Cô Phan Thanh Vân – Hội từ thiện Thành phố Mỹ Tho.
+ Cô Tài - Cảng cá Mỹ Tho – Tiền Giang.
+ Cô Cúc – Ngân hàng NN&PTNT Thành phố Mỹ Tho.
+ Các mạnh thường quân Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Chú Phạm Văn Phước – Tân Phước – Tiền Giang.
+ Nhóm Trần Thanh Tư – Tân Bình Thạnh – Chợ Gạo – Tiền Giang.
+ Cây xăng Châu Thành – Tiền Giang.
+ Công ty TNHH Ngọc Hà – Kim Sơn – Châu Thành – Tiền Giang.
- Cắt tóc cho bệnh nhân:
- Hiện có 03 đoàn từ thiện đăng ký cắt tóc cho bệnh nhân hàng tháng gồm:
+ Ngày mùng 03 Âm lịch: Nhóm cô Nga - Nhị Quý cắt tóc cho bệnh nhân Khoa điều trị khu B và C.
+ Ngày mùng 07 Âm lịch: Chùa Linh Sơn – Nhị Bình cắt tóc cho bệnh nhân Khoa điều trị khu A.
+ Ngày 22 Âm lịch: Chùa Tân Phước – Đông Hòa cắt tóc cho bệnh nhân Khoa điều trị khu D.