Đoàn Cơ Sở
Đại hội Chi Đoàn liên cơ quan Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2017 - 2019

 Những hình ảnh Đại hội Liên chi đoàn Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2017 - 2019:

Bài và ảnh: Duy Minh.

 

Bài viết liên quan