Thu - Chi
"Những tấm lòng vàng" ủng hộ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Tâm thần tuần 37 năm 2017
Thời gian từ 04 tháng 9 đến 10 tháng 9 năm 2017

 

 

04/09/2017
(nhằm ngày 14/ 7 âm lịch)
Gia đình Bác sĩ Phi  - Tiền Giang
200 phần: cơm hộp thịt ram
3.000.000 đồng
(Ba triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn sáng
Cô Hồ Thị Đương – 10/38 – khu phố 1- phường 4 - Thị xã Cai lậy  –Tiền Giang
50kg: gạo
               500.000 đồng
(Năm trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Cô Phạm Thị Ngọc Điệp – Xã Thạnh Hưng – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
200 phần: thịt kho + uống sữa đậu nành
2.600.000 đồng
(Hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa
Cô Uông Ngọc Châu + chú Nguyễn Văn Bé – xã Bình Đức – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
150 kg: gạo
1.500.000 đồng
(Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Chị Phương Hiền – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
200 phần: quà bánh + uống nước ngọt
5.500.000 đồng
(Năm triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 13 giờ 30
Cty TNHH Châu Thành – xã
 Nhị Bình – Châu Thành –
Tiền Giang
200 kg: gạo
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Bà Nguyễn Thị Thảo – Thiên Hộ -Cái Bè – Tiền Giang
05 lít: dầu ăn hiệu Good Mead
12kg: đường cát
10kg: bột ngọt Ajinomoto
06 lít: nước tương
10 bịt muối
963.000 đồng
(Chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Chú Hai Nhàn – Cái Bè – Tiền Giang
192 phần: đậu hủ kho sả + canh bầu nấu nấm rơm+ uống trà đá đường
1.200.000 đồng
(Một triệu hai trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi chiều
Vựa thanh long anh Bé Tư  – Chợ Gạo – Tiền Giang
200 phần: sôi + uống trà đá
 150 kg thanh long
1.500.000 đồng
(Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 17 giờ
05/09/2017
(nhằm ngày 15/7 âm
lịch)
Nhóm tình thương Nhị Bình – xã Nhị Bình – Châu Thành –
Tiền Giang
200 phần: cháo thịt
 
 
700.000 đồng
( Bảy trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi sáng
Mạnh thường quân – xã Vĩnh Kim –Châu Thành – Tiền Giang
50kg: gạo
500.000 đồng
( Năm trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Chú Trần Văn Sáng – chùa Tịnh Nghiêm – Biên Hòa – Đồng Nai + Cô SALINA KASSAA – USA.
220 phần: sữa hộp Vinamilk + sữa bịch +  bánh bao
           6.820.000 đồng
(Sáu triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 13 giờ 30
Chú Đồng Văn Mỹ - xã Nhị Bình – Châu Thành – Tiền Giang
50 kg: gạo
450.000 đồng
(Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Chú Lê Văn Thanh – Chùa Phước Hòa – xã Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang 
 
200 phần: canh măng nấu nấm rơm + mì căn kho sả + uống nước hột é+ chôm chôm
3.000.000 đồng
(Ba triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa
50kg: gạo
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Cô Bùi Thị KimYến - ấp Long Hòa B - Châu Thành - Tiền Giang.
250kg: gạo
2.500.000 đồng
(Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
 
Mạnh thường quân – Cai Lậy – Tiền Giang
60kg: chôm chôm
            600.000 đồng
(Sáu trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn tráng miệng sau buổi cơm
Anh Ngọc – phường 1- Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
200 phần: thịt kho đậu hủ + canh bí nấu thịt + uống nước ngọt +bánh mì ngọt
6.000.000 đồng
(Sáu triệu  đồng chẳn)
   
Bệnh nhân ăn cơm buổi chiều
 200kg: gạo
49.8 lít: nước tương
20kg: mì rời
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
06/09/2017
(nhằm ngày 16/7 âm lịch)
.Cô sáu Huy – xã Song Thuận –Châu Thành – Tiền Giang
194 phần: cháo thịt + bánh mì lạt + uống nước đá
1.700.000 đồng
(Một triệu bảy trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn sáng
 
60kg: muối
50kg: gạo
 
 
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
 
 
 
 
Anh Nguyễn Hoàng Đông Trước + chị Trịnh Thị Anh Đào – Tân Kỳ -Tân Quí – Quận Tân Phú – Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
 
205 phần:sữa đậu nành hộp giấy + sữa su su lúa mạch + bánh ngọt
  
16.000.000 đồng
( Mười sáu triệu đồng chẳn)
   
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 13 giờ 30
18kg: bột nêm Maggi
50kg: đường cát
50kg: đậu xanh
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Ông bà Tư Nhẩn – lộ Ngang – xã Bình Đức – Thành phố Mỹ Tho –Tiền Giang
194 phần: thịt kho củ cải + canh bí + uống trà đá
         2.000.000 đồng
      (Hai triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương –
Chợ Gạo – Tiền Giang
450kg: gạo
4.500.000qw đồng
(Bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Vựa gỗ cô Sáu Nga + vựa gỗ Thiên Phú – Cai lậy –Tiền Giang
10 kg:bầu
10kg:bí xanh
05kg: bí đỏ
14,5kg: thịt heo
1.200.000 đồng
(Một triệu hai trăm ngàn đồng chẳn)
Thu nấu ăn cho bệnh nhân
Mạnh thường quân – Mỹ Tho
200kg: gạo
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Anh Lê Văn Lâm – xã Tân Phong –Cai Lậy – Tiền Giang
100kg: gạo
1.000.000 đồng
(Một triệu đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Chị Ngọc Diệp – Tân Bình - Cai lậy - Tiền Giang
150kg: gạo
1.500.000 đồng
(Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Cô Đoàn Thị Hai – Tân Hiệp – Châu Thành – Tiền Giang
194 phần: thịt kho hột vịt + canh su sắn + uống trà đá
2.000.000đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi chiều
Chị Lương Thị Ngọc Thu Giang – Khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện Tâm Thần – Tiền Giang.
194 phần: bánh mì thịt + uống nước ngọt
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 17 giờ
 
 
 
 
 
 
 
07/9 /2017 (nhằm ngày 17/7 âm lịch)
Cô Lê Thị Lệ - Tân Thạnh Hòa –Long An
100kg: gạo
900.000 đồng
(Chín trăm ngàn đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Chú Út – Thành phố Hồ Chí Minh
194 phần: bánh canh thịt
8.000.000đồng
(Tám triệu đồng chẳn)
 
Bệnh nhân ăn sáng
194 phần: thịt kho trứng + đậu đũa xào + uống nước ngọt
Bệnh nhân ăn buổi cơm  trưa
194 phần: thịt kho trứng + canh cải + uống nước ngọt
Bệnh nhân ăn buổi cơm chiều
Cô Nguyễn Thị Kim Yến – xã Đông Hòa – Châu Thành – Tiền Giang
200 bánh : trung thu
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 13 giờ 30
Anh Nguyễn Phú Thành – xã
 Điềm Hy – Châu Thành –
Tiền Giang
200kg: gạo
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
Cô Ngọc võ – Nhị Mỹ - Cai Lậy –Tiền Giang 
130 phần: nước uống c2 + cốm + thanh long
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 17 giờ
 
 
 
08/9/2017
(nhằm ngày 18/7 âm lịch) 
Nhóm từ thiện Cai Lậy – xã
Thanh Hòa – Cai Lậy – Tiền Giang
200 phần: bánh canh thịt + uống nước ngọt
2.000.000 đồng
(Hai triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi sáng
 
Võ Thu Hà – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
202 phần: cơm dương châu chay + uống trà đá
8.000.000 đồng
(Tám triệu đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi cơm trưa
Đạo tràng tịnh thất Thanh Lương –chợ Đông Hòa – Châu Thành  – Tiền Giang
202 phần: canh rau củ thập cẩm nấu nấm + đậu hủ ,chân nấm đông cô kho tiêu + uống sữa đậu nành + ổi chín
3.500.000 đồng
( Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi chiều
Ông, bà  Trần văn Trận – phường 7-Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
300kg: gạo
3.000.000 đồng
(Ba triệu đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
 
 
 
 
 
 
09/9/2017
(nhằm ngày 19/7 âm lịch)
 
 
 
Anh Nguyễn Trung Tín – xã
Long Hưng – Châu Thành – Tiền Giang
200 phần: cháo chay
1.200.000 đồng
(Một triệu hai trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi sáng
Anh Trần văn Dũng – Thành phố Hồ Chí Minh
220 phần: đùi gà chiên  + uống nước ngọt
3.000.000 đồng
(Ba triệu  đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa
60kg: gạo
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân
 Công ty TNHH Ngọc Hà – xã
Kim Sơn – Châu Thành –
 Tiền Giang
300kg: gạo
3.000.000 đồng
(Ba triệu đồng chẳn)
Thu ủng hộ bếp ăn từ thiện  cho bệnh nhân
Tịnh xá Ngọc Tường – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang
200 phần: bánh tét + sữa
2.200.000 đồng
(Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi phụ lúc 13 giờ 30
Cô Ba Sơn – Cái Bè – Tiền Giang
200 phần: cá tra kho + dưa leo + bầu, rau muống luộc + uống nước ngọt
1.548.000 đồng
(Một triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi chiều
 
10/9/2017
(nhằm ngày 20/7 âm lịch- nhuần)
Chị Nga – xã Nhị Bình –
Châu Thành - Tiền Giang
200 phần: cháo sáng
700.000 đồng
(Bảy trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn buổi sáng
Đoàn dì Năm – xã Ngũ Hiệp – Cai Lậy - Tiền Giang
200 phần: canh ngọt + rau củ xào + chả chay kho + uống sửa đậu nành bịt
 2.300.000 đồng
(Hai triệu ba trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi trưa
Cô Tài  cảng cá – Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
200 phần: cá biển sốt cà + bánh mì lạt + uống trà đá
1.500.000 đồng
(Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn)
Bệnh nhân ăn cơm buổi chiều
 
Tổng cộng
Có 45 cá nhân và đoàn từ thiện trong tuần đến tặng cho bệnh nhân, cơm, cháo, thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm.
 
120.101.000 đồng (Một trăm hai mươi  triệu, một trăm lẻ một  ngàn đồng chẳn)

Nguồn: Báo cáo Khoa Dinh dưỡng; Tải và đăng tin: Duy Minh.

Bài viết liên quan