Khoa Điều trị
Hình lãnh đạo khoa điều trị các nhiệm kỳ

 

 Y sĩ NGUYỄN THỊ TÂM
Trưởng khoa Điều trị Trung Tâm sức khỏe tâm thần
từ 12/1997 - 2002. Nghĩ hưu 9/2002.

Bác sĩ Chuyên khoa I

Huỳnh Văn Trước
Trưởng khoa
Từ năm 2002 đến 2013
 

Bác sĩ Mai Văn Hoa
Phó Trưởng khoa
Từ năm 2002 đến năm 2013
 

Bác sĩ Chuyên khoa I

Trần Thị Ràng

Phó Trưởng khoa (1998 - 2002), (2012 - 2013).
Trưởng khoa Từ năm 2013 đến nay
 

Bác sĩ Chuyên khoa I

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Phó Trưởng khoa
Từ năm 2013 đến nay
 

Cử nhân Điều dưỡng  Huỳnh Ngọc Cơ
Điều dưỡng Trưởng khoa từ năm 2002 đến nay
 
ẢNH TẬP THỂ KHOA ĐIỀU TRỊ

 

Bài viết liên quan