Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 122
Tổng lượt truy cập: 227961
Phòng Điều dưỡng
Giới thiệu tổng quan Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập từ ngày 25/11/2004 theo Quyết định số 1307/QĐ.YT của Sở Y tế Tiền Giang

Nhiệm vụ:

Phòng điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. 

Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

 

Điều dưỡng Chuyên Khoa I Bùi Trọng Nhân

Trưởng Phòng Điều dưỡng từ 2004 đến nay

Tập thể Phòng Điều dưỡng

 

 

Chăm sóc bệnh nhân

 

Bài viết liên quan