Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 286
Tổng lượt truy cập: 206453
Ban Giám đốc
Quyết định phân công Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần
 

Điều 1. Phân công thành viên Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần như sau:

  1. Giám đốc, BS CKII Lê Duy Biên

 Lãnh đạo quản lý, điều hành chung mọi mặt hoạt động và công tác của Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Giám định Pháp Y tâm thần, chủ tài khoản.

   Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

 - Công tác tổ chức cán bộ;

 - Công tác kế hoạch và tài chính;

- Công tác giám định y khoa, pháp y tâm thần, cai nghiện ma túy;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác quy hoạch và phát triển Bệnh viện;

- Công tác Chi hội Bảo trợ bệnh nhân tâm thần, Chi hội Khoa học tâm lý và giáo dục;

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia;

- Các dự án và hợp tác quốc tế;

- Trực tiếp xử lý các văn bản đến;

- Người phát ngôn của Bệnh viện;

- Công tác phòng chống tham nhũng.

  Phụ trách:

 - PhòngKế  hoạch tổng hợp;

 - Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Khoa Dược; 

- Trung tâm Giám định Pháp Y tâm thần;

- Tổ tâm thần: Huyện Tân Phước, Chợ Gạo, Thành phố Mỹ Tho.

  2. Phó Giám đốc, BS CKII Ngô Thanh Hòa

 Giúp Giám đốc điều hành chỉ đạo các lĩnh vực sau:

 - Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ I;

- Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, đoàn thể, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Công tác pháp chế, giáo dục pháp luật;

- Công tác thanh tra;

- Công tác Cơ quan an toàn về ANTT, an toàn giao thông, dân quân tự vệ;

- Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;

- Công tác đấu thầu, mua sắm tài sản;

- Trang thiết bị y tế;

- Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến;

- Kiểm kê, thanh lý tài sản;

- Công tác xã hội hóa y tế và theo dõi thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP;

- Thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành công tác của Bệnh viện khi Giám đốc vắng hoặc khi được ủy quyền;

- Công tác khác theo phân công của Giám đốc Bệnh viện.

  Phụ trách:

 - Khoa Hồi sức cấp cứu;

 - Khoa điều trị;

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Tổ tâm thần: Huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Thị xã Cai Lậy.

  3. Phó Giám đốc, BS CKII Trần Quốc Kính

 Giúp Giám đốc điều hành chỉ đạo các lĩnh vực sau:

 - Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ II;

- Công tác đào tạo, đào tạo lại;

- Công tác chỉ đạo tuyến;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, ứng xử, giao tiếp trong bệnh viện;

- Công nghệ thông tin, cải cách hành chính, phụ trách trang Web của bệnh viện;

- Tham gia Ban tổ chức các ngày lễ lớn;

- Công tác Bảo hiểm y tế;

- Quy chế dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính quyền;

- Công tác thống kê báo cáo và kế hoạch định kỳ, chuyên đề;

- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bệnh viện;

- Công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải;

- Công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, thảm họa;

- Công tác thẩm định mua sắm, sửa chữa của Bệnh viện;

 - Công tác khác theo phân công của Giám đốc Bệnh viện.   

  Phụ trách:

 - Công đoàn, Đoàn cơ sở;

 - Khoa Khám bệnh;

- Phòng Điều dưỡng;

- Khoa Dinh dưỡng;

- Tổ tâm thần: Huyện Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Gò Công Đông và Thị xã Gò Công.

Điều 2. Giám đốc, các Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần và Trưởng các Khoa, Phòng thuộc Bệnh viện Tâm thần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều được hủy bỏ./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (báo cáo);                                                                                                                                                                                   (Đã ký)

- Như điều 2;                                                                                                                                                                                      LÊ DUY BIÊN

- Lưu: TC-HC.                                                                                

                                                                                        

 

                                                                                                    

Bài viết liên quan