Thông báo
Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang chính thức áp dụng từ ngày 01/03/2016
Bài viết liên quan