Dược lý lâm sàng
Olanzapine và Cập nhật những phản ứng bất lợi của thuốc (Adverse Drug Reaction: ADR)
Lược dịch và tổng hợp: BS CKII Trần Quốc Kính

 

 

Bài viết liên quan