Chỉ đạo tuyến
LỊCH GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC QIA BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CỘNG ĐỒNG NĂM 2015

 

STT
Tên Huyện
Ngày giám sát
Số xã giám sát
Tổng số xã
1
TX. Gò Công
08/05/2015
7
13
13/05/2015
6
2
Cái Bè
14/05/2015
8
25
19/05/2015
9
22/05/2015
8
3
TX.Cai Lậy
26/05/2015
6
12
29/05/2015
6
4
Chợ Gạo
09/06/2015
6
17
12/06/2015
7
16/06/2015
6
5
Gò Công Đông
19/06/2015
7
13
23/06/2015
6
6
Gò Công Tây
26/06/2015
7
13
30/06/2015
6
7
Tân Phước
03/07/2015
6
12
07/07/2015
6
8
Tân Phú Đông
10/07/2015
6
6
9
TP. Mỹ Tho
14/07/2015
8
17
17/07/2015
9
10
 
Châu Thành
21/07/2015
7
 
23
24/07/2015
8
28/07/2015
8
11
Cai Lậy
30/07/2015
8
8
31/07/2015
8
Bài viết liên quan