Công đoàn
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ngày 18/4/2017,Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IX (2017 - 2022).

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-CĐCS ngày 18/3/2017 của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ IX (2017 - 2022), được sự thống nhất của Công đoàn ngành Y tế, Chi Ủy Chi Bộ bệnh viện, Ban Giám đốc bệnh viện.

Những hình ảnh đại hội:

 

Ảnh: Đoàn Chủ tịch đại hội.

 

 

Ảnh: Công đoàn viên bầu cử.

Ảnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX (2017 - 2022).

Bài và ảnh: Duy Minh.

Bài viết liên quan