Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 256
Tổng lượt truy cập: 218250
Chi bộ
Chi Bộ Bệnh viện Tâm thần tổ chức lể Kết nạp Đảng viên mới
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Chi Bộ Bệnh viện tổ chức lể kết nạp đảng viên cho hai quần chúng Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Thị Bé Trăm vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Bài và ảnh: Phương Thủy.

Bài viết liên quan