Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 260
Tổng lượt truy cập: 206427
Chi bộ
Hội nghị trực tuyến triễn khai Nghị quyết trung ương IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, toàn thể Đảng viên chi bộ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Chi đoàn liên cơ quan bệnh viện đã tham gia hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết trung ương IV của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.

 

Bài viết liên quan