Công đoàn
Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi Đoàn liên cơ quan Bệnh viện Tâm thần tổ chức thành công giải cầu lông cán bộ công nhân viên chức lần thứ VII.
Thực hiện kế hoạch 80/KH-BYT ngày 24/01/2017 của Bộ Y tế về việc tổ chức Hội thao ngành y tế lần thứ nhất năm 2017. Trong hai ngày 25/5 và 26/5/2017. Sở Y tế Tiền Giang phối hợp cùng Công đoàn ngành y tế Tiền Giang tổ chức Hội thao ngành Y tế lần thứ nhất năm 2017.
Trong hai ngày 04/5 và 05/5/2017, Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội thi "An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" lần thứ XVII
Ngày 18/4/2017,Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IX (2017 - 2022).
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang