Chi bộ
Ngày 24/4/2015, Đảng bộ Sở Y tế Tiền Giang đã tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI” tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho các cán bộ chủ chốt, Đảng viên, các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày 24/3/2015, Tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018.
Đầu trang  Trước   1 2  Sau Cuối trang