Chi bộ
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, toàn thể Đảng viên chi bộ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Chi đoàn liên cơ quan bệnh viện đã tham gia hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết trung ương IV của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.
Ngày 03 tháng 2 năm 2017, tại Hội trường Bệnh viên Tâm thần Tiền Giang, Chi Ủy Chi Bộ Bệnh viện đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 09/8/2016, Chi Bộ Bệnh viện Tâm thần tổ chức lể kết nạp đảng cho Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Giàu.
Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Chi Bộ Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã tổ chức lể kết nạp đảng cho 04 quần chúng Phan Chí Dũng, Trần Thị Diễm, Nguyễn Thị Thanh Phương và Nguyễn Thị Như Trúc.
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của Chi bộ Bệnh viện Tâm thần, đồng chí Ngô Văn Muốn đã vinh dự được Chi bộ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đầu trang Trước  1 2   Sau  Cuối trang